handni Rat Ma Khovayelo Andhkar 6u
Madhdariye Atvayelo Jahaj 6u
Tu Mane Aam Tar6odi Ne N Ja Mari Priye
Huto Tara Pyar no Talapgar 6u.

SMS Categories