Exams quote

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work learning from failure.” ~ General Colin Powell

 Exam quotes

Hum jeete EK bar hai,
Marte EK bar hai,
Pyar EK bar hota hai,
Aur shaadi bhi EK hi bar hoti hai..
TO ye EXAMS BAR-BAR KYUN ?

SMS Categories