Shabdo Tame Aapjo Geet Hu Banavish,
Khushi Tame Aapjo Hasine Hu Batavish,
Rasto Tame Aapjo Manjil Hu Batavish,
Kinnya Tane Bandhjo PATANG Hu Chagavish.

SMS Categories