Prem Prem Prem Ne Bas Prem…
Em Thaya J Kare Chhe…,
Roj Roj Ene Lakhawa Nu Maan Thya Kare Chhe…,
Maan To Bas Atlu Thay K Aksharoo Ma Kotariya Karu…,
Tara Prem Shilp…Em Thaya J Kare Chhe…,
Pan Kalam Uthaw Ke Tu Awi Mara Maan Ma Besi jaay Chhe…,
Parewa Jewo Aa Prem Kon Jane Koik Ne J Thay Chhe…,

SMS Categories