Day 1 – Love Me, But Don’t Touch Me Ok
Day 2 – Touch Me, But Don’t Kiss Me You Understand
Day 3 – Kiss Me, But Or Kuch Mat Karna Please
Day 4 – Sab Kuch Kar Lo, Par Kisi Ko Batana Nahi
Day 5 – Sub Kuch Karo, Warna Sub Ko Bata Dun Gi Ke Tum Ko Kuch Nahi Aata. 🙂 😀 😉 😛 🙂 😀 😉 😛

SMS Categories